E-post till präster och diakoner

  • Jonas Anundi, präst, Stockholm: Jonas Anundi

  • Carina Carlström, präst, Otterbäcken: Carina Carlstöm

  • Krister Fast, präst, Stockholm: Krister Fast

  • Göran Werin, präst. Norrköping: Göran Werin

  • Dag Kyndel, präst, Stockholm: Dag Kyndel

  • Marianne Andersson-Söderström, diakon, Norrköping: Marianne Andersson-Söderström


    E-post till kyrkans biskopar, se Biskopsämbetet