S:t Mikaels och Alla Änglars församling

Kyrkoråd:

Ordförande Krister Fast, kyrkoherde
Sekreterare Ulf G Johansson
Kassör Evert Sundien
Ledamot Nappe Holmström Björnius
Ledamot Björn Svensson
Ledamot Fernando Nope