Maria församling i Uppsala-Sala

 
 
     
Ansvarig präst: Vakant  
Upplysningar: Gudrun Fleetwood, diakon, 018-53 01 20 e-post