Maria församling i Västerås

 
 
     
Upplysningar: Biskop Sten-Bertil Jakobson, 021-333470 e-post