Länkar

Kyrkans internationella huvudkontor:
THE LIBERAL CATHOLIC CHURCH
27 Old Gloucester St
London WC1N 3XX
United Kingdom

Presiderande Biskop
The Rt. Rev. Michael Warnon
460 Station Road
Rock Travern
NY 12575
U.S.A.
e-mail: PresidingBishop@LCC.world

LKKs internationella hemsida


LKK internationellt:

LKK i Nederlänerna

LKK i Danmark

LKK i Finland

Övriga länkar:

Sveriges Interreligiösa Fredsråd