Den Liberala Katolska Kyrkan

En kyrka med gamla rötter för Dig idag

 

Liberala

En plats dit du får komma som du är, med dina frågor om livet och om vardagen


Katolska

Här möter du andra sökare och troende som i musik, bön, psalmsång, meditation och gudstjänst, söker harmoni i relationen med Gud


Kyrkan

I detta andliga rum och under olika former får du bekanta dig med ett större andligt jag i relationen till andra människor