Samfundet Liberala Katolska Kyrkan i Sverige

är kyrkans administrativa organisation och handlägger för
församlingarna gemensamma anglägenheter.

Samfundet LKK består av de liberalkatolska församlingarna
som organiserats i Sverige.

Samfundsstyrelse

Ordförande Sten-Bertil Jakobson e-post
Sekreterare Göran Werin e-post
Kassör Björn Svensson e-post
Ledamot Krister Fast
Ledamot Marianne Andersson Söderström
Ledamot Eva Jakobson
Suppleant Ulf G Johansson
Suppleant Carina Carlström
Suppleant Joakim Simonchini

Samfundets pg: 21628-3

Samfundets Stadgar: Grundstadgar
  Tilläggsstadgar
  Policy för medlemsregistrering