Regionalbiskop för Sverige:

Krister Fast
Filipstadsbacken 60
123 43 Farsta
mob: 070-677 99 82
e-post: Regionalbiskopen

 

Regionalbiskopens generalvikarie:

Regionalbiskop emeritus Sten-Bertil Jakobson
mob: 070-536 65 37
e-post: Biskop Sten-Bertil

Artikel i Communio:
Vår inriktning eller framtoning av LKK i Sverige