Regionalbiskop för Sverige:

Sten-Bertil Jakobson
Solrosgatan 16
722 45 VÄSTERÅS
tel 021-33 34 70
mob: 070-5366537
e-post: Regionalbiskopen

Artikel i Communio:
Vår inriktning eller framtoning av LKK i Sverige

 

Regionalbiskopens generalvikarie:

Biskop Krister Fast
mob: 070-677 99 82
e-post: Biskop Krister